Over Nikífor

Stichting Nikífor is opgericht door Dorothea Nikiporczyk, en gevestigd in Amsterdam onder KvK-nummer 67063160.

Het bestuur bestaat verder uit:
Sam Critchley, voorzitter
Karin Wesselius, secretaris
Bart Bisscheroux, penningmeester

De stichting heeft ten doel:

 • het produceren van theatervoorstellingen en installaties;
 • het organiseren van culturele evenementen en educatieve programma’s;
 • een (artistiek) platform zijn voor mensen van verschillende oorsprong;
 • de (minder bekende aspecten van) Oost-Europese cultuur laten zien;
 • verhalen vertellen over landen met een geschiedenis die een onuitwisbaar stempel op het volk heeft gedrukt;
 • mensen bij elkaar brengen en met een project bijdragen aan een beter onderling begrip;
 • ontmoetingen initiëren van mensen met verschillende achtergronden en culturen, zowel voor makers als voor bezoekers;
 • ontdekken van nieuwe mogelijkheden die voortkomen uit samenkomen van verschillende disciplines;
 • projecten maken die niet alleen bestemd zijn voor de kunstsector, maar ook voor ‘gewone’ mensen.
 • onderzoeken wat er nog extra gedaan kan worden om meer mensen te betrekken en daadwerkelijk een verschil te maken;
 • dit allemaal bereiken door zoeken naar universele waarden, alledaagse verhalen, herkenbare situaties, inleefbare gevoelens.